Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

I samband med klubbens årsmöte den 17 maj 2022 blev Umeå Norrmjöle GK en diplomerad medlem i SGF:s projekt 50/50!


Varför gör vi det här?
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Vi ser visionsarbetet som en naturlig del i klubbens och verksamhetens utveckling, vi vill utjämna de skillnader vi har i medlemsbeståndet samtidigt som vi vill tydliggöra klubbens mål och visioner och det vill vi göra tillsammans med er medlemmar. Styrelsen har därför beslutat att ta det här första steget och gå utbildningen som SGF har tagit fram. Det här är ett program som sedan kommer att föras ut i klubben. Målsättningen är förstås att få med alla medlemmar i klubben på det här. Information om framåtskridandet kommer att ske fortlöpande.


Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. Läs mer på golf.se.

Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Målet är att minst 35 procent kvinnor ska sitta som ledamöter i golfklubbarnas styrelser/valberedningar.

Vad innebär det här för klubben och dig som medlem?
Klubben har som mål att vara välkomnande. Mot alla medlemmar och mot gäster. Vi vill att alla ska trivas och känna sig involverade i verksamheten. Att vi hälsar på varandra när vi möts och att vi känner en positiv anda på klubben.

Klubbens verksamhetsidé
Umeå Norrmjöle golfklubb har en välkomnande atmosfär och är en plats för alla att trivas på. Här möts man av en välskött anläggning där spelupplevelsen står i centrum för både medlemmar och gäster.
Klubblivet och umgänget är avgörande för vår framtida utveckling och detta ska återspeglas i vår verksamhet.

Vi vill att våra värdeord ska reflektera det här:
Glädje – i mötet med andra och i spelupplevelsen. Här känner man sig hemma och inkluderad.
Omtanke – vi tar hand om varandra och banan, säger hej och låter alla utvecklas på sina villkor.
Passion – vi älskar golf och strävar ständigt efter att utveckla och förbättra klubbens attraktionskraft.


Umeå Norrmjöle GK – en plats för alla att trivas och utvecklas på.

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:

Christer Löfven, förändringsledare och styrelseledamot
Telefon 070-605 73 17
E-post: christer.lofven@telia.com

Sidansanvarig:
Senast ändrad:

Tack till våra sponsorer