Bana

Bangruppen ska verka för att utveckla banan utifrån de förutsättningar som finns, inhämta synpunkter från medlemmar och gästande spelare för att göra golfspelet bättre på Umeå Norrmjöle GK.

Bangruppen har startat våren med att göra en översyn av samtliga hål med aspekt på:

  • var finns säkerhetsrisker
  • var finns förbättringsmöjligheter
  • förslag på olika utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt

Synpunkter mottages gärna till någon av utvecklinngsgruppens medlemmar.

Mail till: bana@nmgk.se

Nedan hittar du banarkitekt Johan Benestams förslag till en förändring av hål 12. Kom gärna med synpunkter. Vi ska under hösten arbeta fram en projektplan.

Medlemmar

  • Hans Nilson (sammankallande)
  • Lars Appelblad (banchef)
  • Petra Romar Sundström (klubbchef)
  • Tina Nilbrink
  • Roger Henriksson
  • Katarina Gustafsson
  • Dennis Eriksson

Senaste nyheter

Sidansanvarig:
Senast ändrad:

Tack till våra sponsorer