Bankommitté

Bankommitten ska verka för att utveckla banan utifrån de förutsättningar som finns, inhämta synpunkter från medlemmar och gästande spelare för att göra golfspelet bättre på Umeå Norrmjöle GK.

Kommitten har startat våren med att göra en översyn av samtliga hål med aspekt på:

  • var finns säkerhetsrisker
  • var finns förbättringsmöjligheter
  • förslag på olika utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt

 Synpunkter mottages gärna till någon av kommittens medlemmar.

Mail till: bana@nmgk.se

Medlemmar

  • Hans Nilson (sammankallande)
  • Lars Appelblad (banchef)
  • Petra Romar Sundström (klubbchef)
  • Tina Nilbrink
  • Roger Henriksson
  • Katarina Gustafsson
  • Dennis Eriksson

Sidansanvarig:
Senast ändrad:

Tack till våra sponsorer