Utvecklingsgruppen Medlem

Verksamhetsplan 2023

Uppdrag

Medlems uppdrag är att fånga upp och driva verksamhet som inte täcks upp av klubbens övriga utvecklingsgrupper. Syftet är att verka för ett gott medlemsklimat genom att bedriva medlemsvård så att vi behåller och attraherar nya medlemmar till vår klubb. 

Vi ska vara ambassadörer och verka för att bevara och utveckla den fina anda och det ideella engagemang som präglar klubben.  

Vi har med vår vision 50/50 i vårt arbete. Styrelsens långsiktiga mål ligger till grund för vårt arbete.

Mål

Sidansanvarig:
Senast ändrad:

Tack till våra sponsorer