Styrelsen

Styrelse för Umeå Norrmjöle GK och Norrmjöle Golf Aktiebolag

Ordförande 

Urban Andersson

Ledamöter

Annika Ekeståhl
Anna Hellsing
Christer Löfven
Andreas Hörnlund
Lisa Ando
Petra Romar Sundström (adjungerad)

Önskar ni kontakt med någon i styrelsen, logga in på ”medlemsmatrikeln” och sök namn

Valberedning

Erik Brorsson
Jan-Erik Lie
Åsa Thors
Roger Henriksson (adjungerad)

Sidansanvarig:
Senast ändrad:

Tack till våra sponsorer