Styrelse

Styrelse Norrmjöle Golfklubb

Styrelse för Norrmjöle GK och Norrmjöle Golf Aktiebolag

Ordförande Norrmjöle GK

Urban Andersson

Ordförande Norrmjöle Golf AB

Ulf Bergström

Ledamöter

Catharina Andersson

Nils-Olof Forsgren

Annika Ekeståhl

Sussi Wikström

Christer Löfvén

Robert Larsson - adjungerad

Önskar ni kontakt med någon i styrelsen, logga in på "medlemsmatrikeln" och sök namn

 

 

 

 

Styrelse Norrmjöle Golf Aktiebolag

Ordförande - Ulf Bergström

Ledamot - Marie Sandström Öhberg

Ledamot - Anders Kjellander

Ledamot - Åsa Ögren

Ledamot - Lars-Åke Kjellsson

Adjungerad - Robert Larsson VD

Styrelsen ansvarar för anläggningens utveckling och ekonomi

Ledamöterna och ordförande väljs årligen i samband med bolagsstämman

 

Valberedning

Erik Brorsson

Gunilla Nilsson

Åsa Thors